Rytmika

 

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną

Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,

uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą.”

/E. Sourian/

 

 

 

 

 

Rytmika w przedszkolu to wprowadzanie dzieci w świat muzyki

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE OBEJMUJĄ                              ZAJĘCIA Z RYTMIKI ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY W TYGODNIU W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ

 *  RUCH PRZY MUZYCE                                                           - W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ 15-20 MIN
 * ŚPIEW ORAZ ĆWICZENIA MOWY                                        - W GRUPIE 3-4 LATKÓW  20-25 MIN
 * SŁUCHANIE MUZYKI                                                           - W GRUPIE 4-5 LATKÓW  25-30 MIN
 * GRĘ NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH
 * TAŃCE ORAZ ZABAWY MUZYCZNO RUCHOWE

 

   Rytmika w naszym przedszkolu to zajęcia umuzykalniające dziecko i stymulujące jego wszechstronny rozwój.
Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa. Poprzez śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, możliwość słuchania różnych instrumentów "na żywo" oraz samodzielnych prób grania na nich,następuje wspomaganie rozwoju dzieci w sferze psychofizycznej i umysłowej.

   Zajęcia rytmiczne uczą dzieci pokonywania trudności, wyzwalając w nich pewność i wiarę w siebie . Zajęcia z rytmiki kształtują wrażliwość przedszkolaków, budzą zamiłowanie do śpiewu, muzyki i tańca, ale również wyrabiają dyscyplinę, poczucie dokładności i porządku wśród dzieci Podczas zajęć z rytmiki dzieci przygotowują okazjonalne występy dla swoich ukochanych Rodziców oraz Dziadków.
Poznają piękno tańców ludowych oraz tradycji związanych z rodzimymi Świętami, uczą się kolęd i pastorałek, które prezentują podczas przedszkolnych jasełek.

Kontakt z muzyką we wczesnym dzieciństwie daje szanse na wszechstronny rozwój i lepszy „start w dorosłość”, rozwija umiejętności świadomej selekcji i odróżnienia tego co jest sztuką, kształtuje charakter
i łagodną osobowość.