Gra na flażolecie


Motto :

..... Małe piękno zaklęte w małym instrumencie może być udziałem każdego i może być początkiem drogi ku

WIELKIEJ SZTUCE .....

 

 

  Dzięki specjalnie opracowanym programom nauki gry

na flażolecie wszystkie dzieci, nawet od lat 4.

mogą rozwinąć w pełni swoje zdolności muzyczne

oraz doświadczać radości

wynikającej zarówno z wykonywania muzyki,

jak i odpowiadania na muzykę innych.

Flażolet to instrument, który pomaga w wyciszeniu,

uczy koordynacji ruchowo- wzrokowej,

ale przede wszystkim reguluje oddychanie.

Gra na flażoletach daje dzieciom ogromne korzyści:

kształci poczucie rytmu, rozwija sprawność manualną,

kształtuje wrażliwość estetyczną, stymuluje procesy wyobraźni

i twórczego działania muzycznego.

Dostarcza dziecku wiele radości, rozwija poczucie własnej wartości,

pomaga w przezwyciężaniu nieśmiałości poprzez prezentowanie swoich umiejętności.
Dzieci grające na instrumentach uczą się: pracowitości, wytrwałości,

systematyczności, szacunku do własnej i cudzej pracy.